Svensk Tandreglering Kontakt

Vanliga frågor och svar

Om du inte hittar ditt svar här nedan så kontakta oss gärna.

Varför ska jag göra min behandling hos en ortodontist?

Som allmäntandläkare får man utföra de flesta typer av tandbehandlingar. I grundutbildningen på tandläkarhögskolor ingår endast en mindre del utbildning i tandreglering. Vissa tandläkare marknadsför sig som specialister på en viss behandlingsteknik (exempelvis Invisalign) men det ska inte förväxlas med att vara specialisttandläkare.

En specialisttandläkare i Ortodonti har förutom en tandläkarexamen också genomgått en specialistutbildning med minst tre års extra utbildning inom tandreglering. Utbildningen är hårt reglerad och examen utfärdas av Socialstyrelsen. Det krävs ett stort antal behandlade patienter med en bred variation av bettavvikelser tillsammans med ett större antal utbildningar i bland annat biomekanik, parodontologi, bettfysiologi, käkortopedi, forskningsmetodik och genetik.

Varje patient är unik. Det finns ingen enskild behandlingsteknik som passar för alla. En ortodontist är van att arbeta med en stor variation av tekniker för att nå det bästa och mest hållbara behandlingsresultatet.

Vad kostar en behandling?

Priset för en behandling beror på svårighetsgraden, behandlingstiden och vilka material som används. Kontakta oss för en konsultation så berättar vi mer.

Behandlar ni barn?

Ja, vi behandlar både barn och vuxna som själva valt att bekosta sin behandling.

Vilken tandställning är bäst?

En tandställning är endast ett verktyg. Det är kompetensen hos vårdgivaren som är det avgörande för ett lyckat resultat.

Vad är aligners?

Aligners är samlingsnamnet för behandling med avtagbara plastskenor såsom Invisalign eller Spark. Som patient så får du en serie med plastskenor som du byter med en till två veckors mellanrum. Varje skena har en liten inbyggd förändring som tar dig mot ditt slutresultat. Fördelen med aligners är att de är genomskinliga och därför inte syns lika mycket. Eftersom de kan tas ur munnen så underlättas tuggning och munhygien. Klicka här om du vill veta mer om Invisalign!

Vad är fast tandställning?

Fast tandställning är det som ibland kallas för "räls". Det är en modern tandställning som sitter limmad till tänderna med ett fäste på varje tand. Fördelen är att du inte behöver sätta i eller ta ur tandställningen samt att den ger mycket exakta förflyttningar. Klicka här om du vill veta mer om fast apparatur!

Hur lång är en behandling?

Behandlingstiden varierar mycket mellan olika typer av behandlingar. Vanligen är en behandling 1-2 år men i vissa fall upp mot 3 år.

Hur ofta kommer man på återbesök?

Återbesök sker oftast med 4-12 veckors mellanrum.

Vad händer när behandlingen är färdig?

Då avlägsnas tandställningen och istället får du som patient en apparatur för att behålla behandlingsresultatet. Det kan vara plastskenor att använda nattetid eller metalltrådar som limmas på insidan av tänderna. .

Finns det några risker med tandställning?

  1. Kortare rötter. Vid en behandling med tandställning så blir tandrötterna (främst framtänderna i överkäken) ca 1mm kortare. Det är ingenting som varken känns, syns eller har någon inverkan på tändernas överlevnad. I vissa fall kan man få ännu kortare rötter. Det kan bero på att man inte tål tandställning lika bra som andra och kan vara ärftligt. Det är väldigt sällan som en kortare tandrot ger några bestående problem.

  2. Att en tand inte överlever. Detta kan inträffa om du har råkat ut för en skada (trauma) mot en tand eller om du har en medfödd skada i en tand. Vanligtvis behöver då tanden rotfyllas och kan sedan fortsätta flyttas. Du får dock räkna med en längre behandlingstid och en kostnad för rotbehandlingen. Det är mycket ovanligt att en tand behöver tas bort för att den inte överlever en tandställningsbehandling. Tyvärr går det inte alltid att på förhand se om en tand är skadad eller inte.

  3. Högre risk för karies. Behandling med tandställning ger dig en högre risk för hål i tänderna. Om man inte tar hand om tänderna ordentligt så finns det en ökad risk för såkallade white spots (vita fläckar) som bildas runt metallfästena och syns när man tar bort tandställningen. De går inte att putsa bort. Det är därför väldigt viktigt med god munhygien och bra kostvanor under behandlingen.

  4. Gingivala retraktioner. Det innebär att tandköttet drar sig tillbaka på framsidan av tänderna. Det vanligaste är att det inträffar på framtänderna i underkäken. Om retraktionen är omfattande så kan tanden få ett sämre stöd i benet.