Svensk Tandreglering Kontakt

Behandling med Invisalign

Invisalign
Vad är Invisalign?

Invisalign är ett tandställningssystem där du som patient använder avtagbara genomskinliga plastskenor för att successivt flytta tänderna till det slutliga målet. Behandlingssystemet heter aligners och det finns flera olika fabrikat där Invisalign är det mest använda. Behandling med aligners kallas ibland för osynlig tandställning.

Hur går det till?

Det första besöket är alltid en konsultation där vi tar reda på dina förväntningar och går igenom förutsättningarna för en lyckad behandling. Du träffar en ortodontist som ger dig en översiktlig behandlingsplan och behandlingstid. Vid detta besök får du även ett kostnadsförslag.

Vid följande besök samlas all inregistreringsmaterial in. Det är kliniska foton, nödvändiga röntgenbilder och en scanning av tänderna. Scanningen skickas till Invisalign och ortodontisten arbetar fram en behandlingsplan. Det är viktigt att du gjort en vanlig undersökning de senaste sex månaderna för att utesluta att du har någon karies eller andra problem med tänder eller tandkött. Detta måste åtgärdas innan en behandling med tandställning kan inledas.

Sedan är det dags att sätta igång med behandlingen! När skenorna är levererade så börjar vi med att limma fast de attachments (individuellt anpassade små tandfärgade plastfästen) som behövs för att skenorna ska kunna flytta dina tänder. Den första skenan provas och du får instruktioner i användning, rengöring och hur ofta du ska byta dina skenor.

När serien av skenor är slut så utvärderas resultatet. Vid behov scannas tänderna om och behandlingen fortsätter med en ny serie skenor.

Hur ofta byter man skena?

Varje skena används i 7-14 dagar. Det exakta intervallet beslutas av din ortodontist. Svårare tandförflyttningar kan kräva att du bär vissa skenor längre än andra. Skenan ska användas 20-22 timmar varje dygn.

Hur ofta kommer man på återbesök?

En ortodontist eller en ortodontiassistent kontrollerar din tandställning och din behandling med 4-12 veckors mellanrum. Intervallet belutas utifrån behandlingsplanen. Det är viktigt att du kontaktar kliniken om du upplever att skenan inte går på plats eller om du inte lyckas använda tandtråd mellan tänderna. Då kan ortodontisten behöva putsa mellan tänderna för att de lättare ska röra sig.

Gör det ont att ha Invisalign?

Ibland kan en ny skena ge dig ömhet i tänderna. Det är helt normalt när tänderna börjar röra sig. Om du upplever skav så ska du kontakta kliniken.

Vad behöver jag som patient tänka på?

Ät ingenting med skenorna i munnen! Kallt vatten går bra att dricka men absolut ingen dryck med socker i! Borsta skenorna morgon och kväll. Om du upplever att de blir missfärgade så kan du antingen använda Invisaligns Cleaning crystals eller köpa Coregatabletter på Apoteket och använda enligt instruktionen. Använd tandtråd varje dag. Det är viktigt av två anledningar. Det hjälper dig att hålla rent mellan tänderna och tandköttet och det hjälper dig att upptäcka om det blir för hårda kontakter mellan tänderna. Då ska du kontakta kliniken.

Hur lång är en Invisalignbehandling?

Behandlingstiden beror på bettavvikelsen och behandlingsmålen. En högkvalitativ tandregleringsbehandling måste få ta tid!

Vad händer efter Invisalignbehandlingen?

För att behålla ditt behandlingsresultat måste tänderna hållas på plats (retineras). Tänderna flyttar sig med tiden och små förändringar får accepteras efter en tandregleringsbehandling. I vissa fall är en metalltråd på insidan av tänderna det bästa och i andra fall är en avtagbar plastskena (som bärs nattetid) det bättre. Plastskenan måste pga slitage bytas ut med med jämna mellanrum, vanligtvis efter ett par år. En metalltråd kan sitta kvar så länge den inte orsakar några besvär. Om den lossnar kan det limmas tillbaka men om den har böjt sig så måste den bytas ut.

Hur länge måste jag hålla i resultatet för att tänderna inte ska flytta sig?

Det korta svaret är; så länge du vill behålla resultatet. Olika bettavvikelser är olika benägna att komma tillbaka men om man inte kan acceptera att tänderna flyttar sig så måste man behålla retentionsapparaturen (plastskenan eller metalltråden).

Finns det några risker med aligners?

Det finns i huvudsak fyra risker med alla former av tandställning. Kortare rötter, att en tand inte överlever, kariesskador och gingivala retraktioner. Det är mycket viktigt att inte dricka några sötade drycker med aligners på plats! Du kan läsa mer om riskerna under frågor och svar.